CentrumLevensvragenRijnmond - Ontmoeting in levensvragen en zingeving
Levensvragen zijn vragen over de zin van het leven.
 
Ieder mens heeft levensvragen of vragen rond het bestaan. Soms stelt iemand de vraag direct, zoals: “Wat is de betekenis van mijn leven?”
Of vragen als: ‘Wie ben ik en waar wil ik naar toe met mijn leven?’

Bij afscheid en rouw kunnen levensvragen als deze een rol gaan spelen:    '
  • Waar heb ik dit aan verdiend?'
  • 'Wat heb ik verkeerd gedaan?’
  •  'Waarom moet ik zo lijden?’
  •  'Wat heeft mijn leven zo nog voor zin?'
  •  'Ben ik anderen niet alleen maar tot last?’
 
Vaak echter leven deze vragen onder de oppervlakte. Mensen komen er pas mee als er ruimte en tijd voor is,in vertrouwelijk contact met een ander. Levensvragen komen vooral naar boven bij mensen die te maken krijgen met ziekte en/of verlies.
 
Dit roept verwarring en vragen op over de zin van het bestaan. Dan kan het goed zijn om contact te maken met iemand die deze begeleiding professioneel kan bieden. Aan het Centrum Levensvragen zijn geestelijk begeleiders verbonden die ondersteuning kunnen geven op het moment dat het leven anders wordt.
 
De naam MensInZicht is gekozen omdat de begeleiders beogen zicht op de (hele) mens te krijgen, waardoor cliënten mogelijk (meer) inzicht in zichzelf ontwikkelen.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint