CentrumLevensvragenRijnmond - Ontmoeting in levensvragen en zingeving
Onze stichting centrum levensvragen Rijnmond heeft een ANBI status onder RSIN nummer: 853269233
De namen van de bestuurders vind u onder het kopje stichting.
Ons beloningsbeleid is beschreven in het beleidsplan.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en de geestelijk verzorgers worden per consult uitbetaald. Vrijwilligers krijgen een kilometervergoeding zie voor de exacte afspraken ook ons beleidsplan.

Het beleidsplan bevat onze uitgewerkte doelstelling.

 

 
 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint